Factum2

Factum2 Horsens - kompetent rådgivning

Factum2 er et rådgivningsfirma med en central placering i hjertet af Horsens, og dækker derfor store dele af Midt- og Sydjylland.

Hos Factum2 Horsens er vi eksperter i boliger, ejendomme og bygninger. Vi er derfor din lokale fagmand inden for skadesvurdering og energioptimering, bl.a. med fokus på tilstandsrapporter og energimærker.

Som en del af den landsdækkende kæde factum2 har vi fokus på at levere rapporter af højeste kvalitet og altid i et letforståeligt sprog. Samtidig er vi din garanti for professionel og kompetent rådgivning med udgangspunkt i dine behov.

Kompetencer/kerneområder:

I factum2 horsens tilbyder vi et bredt spektrum af kompetencer inden for skadesvurdering og energioptimering, herunder bl.a.:

Tilstandsrapporter:
En tilstandsrapport er en vurdering af din ejendom og er samtidig en forudsætning for, at du kan tegne en ejerskifteforsikring og dermed frigøre dig for dit 10-årige mangelansvar.

Energimærkning:
Når du skal sælge din bolig, er det lovpligtigt, at der foreligger et gyldigt energimærke. Og det er dit ansvar som sælger at sørge for dette - og det, inden boligen sættes til salg. Selve energimærket viser potentielle købere, hvor dyr din bolig vil være i varme, og kommer samtidig med en oversigt over energibesparelsesforslag.

Energimærkning af nye bygninger:
Alle nye bygninger skal energimærkes, inden de færdigmeldes til kommunen.

Energimærkning af store ejendomme:
Alle store ejendomme over 1.000 m² skal energimærkes regelmæssigt – uanset om de skal sælges eller ej.

Tæthedsprøvning (blower door) ved nybyggeri:
Når vi foretager en tæthedsprøvning, kontrollerer vi, om tæthedskravet til en nyopført bygning overholdes i henhold til gældende lovgivning. Tæthedsprøvning kan også anvendes til lokalisering af utætheder i eksisterende boliger.

Termografering:
Termografering er en målemetode til at registrere temperaturforskelle. Det er således en yderst effektiv metode til at finde årsagen til varmetab, varmespild og træk i en bolig. Termografering kan eventuelt – og med fordel kombineres med tæthedsprøvning.

Bygherrerådgivning:
Med bygherrerådgivning fra factum2 horsens er du sikret en professionel og kompetent sparringspartner, der kan bistå dig i forbindelse med byggeri og renovering – lige fra idéoplæg over planlægning til opførsel.

Byggeteknisk gennemgang:
En byggeteknisk gennemgang fra factum2 horsens sikrer overblik over bygningens tilstand – fx i forbindelse med udlejning, køb eller salg eller forud for renovering.

Indeklimaanalyser/skimmel-og fugtundersøgelser:

Et dårligt indeklima kan påvirke både dit og dine børns helbred og din livskvalitet. Med en indeklimaanalyse fra factum2 horsens får du sikkerhed for, om du har problemer med fugt og skimmelsvamp i dit indeklima – til gene for dig og din familie.

Drifts- og vedligeholdelsesplaner:
Det er et krav, at andelsbolig- foreninger udarbejder en drifts- og vedligeholdelsesplan, men også ejerforeninger vil opleve fordele ved en sådan plan. I factum2 horsens kan vi hjælpe jeres forening i udarbejdelsen af jeres drifts- og vedligeholdelsesplan.

Eltjek / elinstallationsrapport:
Et eltjek har til formål at afdække dine elinstallationers funktionsdygtighed – både praktisk og sikkerheds- mæssigt. Samtidig er elinstallationsrapporten en forudsætning for, at du kan tegne en ejerskifteforsikring og dermed frigøre dig for dit 10-årige mangelansvar. Eltjek foretages af vores faguddannede elektrikere.

Elinstallation:
I samarbejde med vores søstervirksomhed, factum2 el & teknik, tilbyder vi et bredt spektrum ydelser inden for el, teknik og installation -herunder bl.a. traditionelt elarbejde, elservice, belysning, alarmanlæg, HFI/HPFI-relæ, solceller, datainstallationer og IHC-anlæg.

Energirenovering:
Overvejer du at efterisolere, udskifte dine vinduer, konverterer til anden energikilde eller noget helt fjerde?

Som uvildige eksperter i energioptimering af boligen kan vi vejlede dig i forhold til energirigtige og rentable tiltage, der kan reducere din varmeregning. Vi har inden for de sidste 7 år besøgt mere end 5000 boliger og har derfor et unikt kendskab til og en stor viden om energioptimering/ energirådgivning.


Følg med på Facebook

bubble