Learnmark Horsens

Learnmark Horsens - Uddannelse og talentudvikling til fremtidens erhvervsliv

Om Learnmark Horsens

Learnmark Horsens er dit pejlemærke – uanset om du har fokus på 10. klasse, gymnasieuddannelser (HHX og HTX), erhvervsuddannelser, videregående uddannelse eller efteruddannelse.

Ved årsskiftet 2011 fik Horsens en ny stor erhvervsskole i Learnmark Horsens, da teknisk skole, handelsskolen, HTX og AMU fusionerede.

Visionen er at skabe en stærk skole i udvikling, som kan sikre nye, fremadrettede uddannelsestilbud, og som kan udnytte synergierne til at udvikle de bestående udbud.

Med cirka 2.500 årselever og 315 medarbejdere er vi den største uddannelsesinstitution inden for ungdomsuddannelser og efteruddannelse i byen.

Learnmark Horsens samarbejder bredt om uddannelse i Danmark og har et tæt samarbejde med skoler i udlandet og deltager jævnligt i udviklingsprojekter på tværs af landegrænser.

På 44.000 kvadratmeter leverer vi hver dag undervisning på et højt fagligt niveau.

Ungdomsuddannelser tæt på virkeligheden
På erhvervsuddannelserne, HTX og HHX er kontakten til erhvervslivet meget central, idet man samarbejder om de unges uddannelse – både når de er på skolen, og når de er i praktikforløb. Det tætte samarbejde betyder blandt andet, at Learnmark Horsens er en af de erhvervsskoler i Danmark, der er bedst til at få de unge videre i praktikforløb.

Internationalisering og innovation er særlige indsatsområder på alle skolens uddannelser, og det mærker eleverne blandt andet i den daglige undervisning, på særlige studieretninger på HTX og HHX og i valgfag, som eleverne kan vælge på deres uddannelse.

Vi lægger vægt på et stærkt ungdomsmiljø, hvor skolen både er et godt lærested og et godt værested.

Learnmark Erhverv – målrettet kompetenceudvikling

Learnmark Horsens’ afdeling for efteruddannelse, Learnmark Erhverv, tilbyder målrettet kompetenceudvikling på såvel det tekniske som det merkantile område i form af AMU-kurser, virksomheds-tilpassede kurser og akademiuddannelser.

Learnmark Erhverv sikrer kompetenceløft til virksomheder, deres medarbejdere og ledere gennem et målrettet udbud af kurser, som understøtter erhvervslivets behov for vækst og udvikling.

Kursuskataloget for 2013 rummer skolens hidtil største udbud af kurser. Vi har nøje udvalgt og sammensat en række forløb, der svarer til markedets efterspørgsel.

Se kursuskataloget og aktuelle kurser på vores hjemmeside

Learnmark Erhverv er altid klar til en dialog om at etablere nye kurser og skræddersyede forløb, der understøtter behovet i lige netop din virksomhed.


Følg med på Facebook

bubble