Den Lille Anlægsgartner

Anlægsgartneropgaver med stor ekspertise

Den lille anlægsgartner, Horsens, drives af Claus og Majbrit Hahne. De er begge udlært inden for gartnerbranchen og har gennem tiden dygtiggjort sig indenfor specifikke områder af gartnerfaget. Dette bevirker at de kan varetage alle former for anlægsgartneropgaver med den største ekspertise.

Vi udfører bl.a.:

Vedligeholdelse/Græsklipning:

Kunderne er mange - private, bolig-, grundejerforeninger og virksomheder i alle størrelser. En stor del af arbejdet er på kontrakt. Her tegner kunden en kontrakt, hvori der står, hvilke elementer der skal passes samt hyppigheden.

En aftale kan indeholde pleje/pasning af en eller flere af disse elementer:

 • Græsklipning af både store og små arealer

 • Pasning af bede

 • Renholdelse og fejning. Også med feje/sugemaskine

 • Ukrudtsbekæmpelse ved sprøjtning eller gasbrænding

 • Hækklipning

 • Beskæring

 • Gøde

 • Tilplantning af krukker

 • Glatførebekæmpelse

 • Osv.

En anden arbejdsform, som mange kunder benytter sig af, er forår-/efterårsrenovering af haven. For nogle er det nok med hjælp i foråret til det grove arbejde og så kan de selv passe haven hen over sæsonen, mens andre også har brug for en hånd i efteråret til at slutte sæsonen af.

Plantearbejde/Beskæring:

Der er faktorer som jordbundsforhold, lys/skygge, vind m.m. man skal tage højde for. Inden for plantearbejde udfører vi bl.a. følgende opgaver:

 • Plantning af buske og træer

 • Plantning af hæk. Også færdighæk

 • Tilplantning af bede

 • Opbygning og tilplantning af specialbede

 • Efterplantning

Beskæring af havens planter er oftest en nødvendighed i mere eller mindre grad. Nogle planter trives bedst med en hyppig og måske kraftig beskæring, mens andre trives med mere sparsom behandling. Fælles er dog, at mange planter har brug for beskæring af og til.

Arbejdet kan udføres på kundens opfordring, eller der kan laves en aftale, hvor der beskæres hvert 1., 3. eller 5. år. Inden for beskæring udfører vi følgende opgaver:

 • Beskæring af træer og buske

 • Klipning, ned-/indklipning af hække

 • Fældning

 • Træklatring og topkapning. Anvendes ved store og vanskelige træer

Belægning/Nyanlæg:

Belægning og Nyanlæg kan være en stor mundfuld og til tider en uoverskuelig opgave for nogen, men med vores kendskab til materialerne og erfaring, dygtige medarbejdere og den nødvendige maskinhjælp, er vi stand til løfte opgaver som korrekt afsætning, bundopbygning, osv. Alt sammen er med til at sikre jer, at opgaven er udført i en høj standard.

Indenfor belægning/nyanlæg løser vi følgende opgaver:

 • Anlæg af indkørsler og terrasser

 • Opsætning af trapper

 • Opsætning af støttemure

 • Anlæg af græsplæne

 • Anlæg af nye bede

 • Opbygning af elementer i haven som højbede, pergola m.m.

Vi arbejder både i natursten og betonvarer. Større projektor eller specielle opgaver løses i samarbejde med vores samarbejdspartnere.

Havetegning:

Mange havedrømme forbliver desværre kun drømme, men sådan behøver det heldigvis ikke at være. Der er flere muligheder for at få hjælp til at få realiseret sine havedrømme. Hos Den Lille Anlægsgartner hjælper vi gerne med at komme i gang med drømmene. I vores planer lægger vi vægt på, at I får et flot og funktionel anlæg.

Glatførebekæmpelse:

Når vinteren sætter ind udfører vi snerydning og saltning, når behovet opstår. Vi sikrer, at man kan færdes sikkert på fortove, p-pladser, indkørsler m.m. Blandt kunder med fast aftale er private, foreninger og både små og store virksomheder.


Følg med på Facebook

bubble