BusinessHorsens

Krumtap i lokal vækstfremme

BusinessHorsens er en uafhængig medlemsorganisation med formålet at katalysere udvikling og innovation i virksomheder.

I foråret 2012 begyndte Erhvervsrådet i Horsens at anvende betegnelsen BusinessHorsens sideløbende med Horsens Erhvervsråd, for helt at udfase brugen af det tidligere navn i sommeren

BusinessHorsens er en medlemsforening med to fokusområder:

BusinessHorsens er en medlemsforening, hvis formål er at tilbyde ydelser, der fremmer innovation og er vækstfremmende hos medlemskunderne samt medvirker til forbedring af rammevilkår, den almindelige erhvervsudvikling og markedsføringen af Horsens-området.

Ved et medlemskab opnår iværksættere og virksomheder en lang række fordele. Her er adgang til et stort netværk, som omfatter mere end 600 af områdets virksomheder. Herudover er der adgang til viden og samarbejdspartnere i hele Danmark, der kan bidrage til at skabe vækst og udvikling i din virksomhed. Der er mulighed for deltagelse i ca. 30 medlemsarrangementer om året, månedlige nyhedsbreve med lokalt og fagligt erhvervsstof samt rådgivning og informationsservice.

I kraft af et tæt samarbejde med Væksthus Midtjylland, er der særlige muligheder for virksomheder med vækstambitioner. Mulighederne indebærer bl.a. specialiseret vejledning samt eventuelt tilskud til køb af viden til din virksomhed.

Partnerskabsaftale med Horsens Kommune

Horsens Kommune og BusinessHorsens har indgået en partnerskabsaftale, der definerer rammerne for samarbejdet. Formålet er, gennem samarbejde og konstruktivt samspil, at styrke den erhvervsmæssige udvikling i Horsens Kommune, herunder at tilvejebringe relevante og fremadrettede servicetilbud til kommunens virksomheder og iværksættere. 
Overordnet tager samarbejdet udgangspunkt i Horsens Kommunes Vision samt den til enhver tid gældende erhvervsstrategi.

Hovedindsatsområder:

1. Øge videns- og kompetenceniveauet i erhvervslivet 
Det overordnede mål med indsatserne, er at øge videns- og kompetenceniveauet i virksomhederne i Horsens Kommune. Der skal gøres en særlig indsats på at udbygge samarbejdet mellem virksomheder og vidensinstitutionerne. 

2) Øge innovationen 
Det overordnede mål med innovationsindsatserne er at få fokus på fornyelse af erhvervslivets produkter, services og forretningsmodeller samt at understøtte udviklings-, demonstrations- og innovationsprojekter. 

3) Horsens som en attraktiv iværksætter Kommune. 
Horsens Kommune skal være kendt som en ”attraktiv iværksætter kommune”. Der skal være faciliteter, rådgivning og uddannelsesmuligheder for alle typer af iværksættere. 

4) Horsens skal være en attraktiv erhvervskommune. 
Det skal være nemt og attraktivt at placere nye virksomheder og investeringer i Horsens Kommune. 
Der skal gøres en indsats for at få nye virksomheder til Horsens kommune og en særlig indsats for at tiltrække virksomheder, som relaterer sig til de uddannelser, som er i Horsens Kommune. Herunder et særligt fokus på at markedsføre det internationale studiemiljø, som eksisterer på VIA Campus Horsens, som har ca. 2.000 internationale studerende. 

 

bubble