Vejle Brand

Vejle Brand er et g/s - et gensidigt selskab

Vejle Brand er lokalt og kundeejet gensidigt forsikringsselskab. Det har vi været siden 1841 og det har vi planer om at blive ved med. Vi har hovedkontor midt i Vejle, hvor kunderne altid er velkomne.

Medlemmerne, dvs. kunderne, er primært private kunder, mindre selvstændige erhvervsdrivende og landbofamilien i et markedsområde, der strækker sig fra Vissenbjerg på Fyn i øst til Grindsted i Vest og fra Skanderborg i Nord til Haderslev i syd. Knapt 10.000 husstande fra hele området har deres forsikringer i Vejle Brand.

Tryghed – ikke profit

Vejle Brand er et gensidigt selskab. Det betyder, at selskabet ejes og drives af de forsikrede. Vi bygger virksomheden på andelstankegangens principper. Vi er altså ejet af vores kunder og er sat i verden for at skabe tryghed for mennesker med et forsikringsbehov – og ikke for at skabe profit. Det er en meget dansk andelstanke, der faktisk fungerer i virkeligheden.

Det er derfor, vi kalder det ”Dit – mit – vores”

Vi støtter lokale aktiviteter

Vejle Brand støtter en lang række foreninger, klubber og lokale aktiviteter. Vi synes, det er naturligt, at vi i vores markedsføring også bidrager til at fastholde aktiviteter ude i lokalsamfundene. På den måde kan vi være med til at støtte, dér hvor kunderne har deres daglige aktiviteter i form af sport og forskellige andre fritidsinteresser.

Konkurrencedygtige priser

Hos Vejle Brand har vi kun kunder fra lokalområdet. Vi er således lokalt forankrede – og det er vores forsikringspriser også. Det er nemlig forholdene i lokalområdet, som bestemmer vores prisniveau - og det giver dig fordele som kunde.

Eksempelvis er der større risiko for at blive udsat for indbrud i Københavns-området end i vores område. Det har vi taget højde for i prisen på forsikringerne – og derfor kan du få dem til en rigtig god pris.

Bemærk i øvrigt: I eksempelvis vores indboforsikring er rejseforsikring og sikring mod ID tyveri inkluderet. Det er to eksempler på, hvordan vi forsøger at sikre medlemmerne de bedst mulige forsikringer til den bedste pris.

Kapital

Gennem årene er der opbygget en betydelig egenkapital, som pr. 31/12 2014 var på 172,8 mio. kr.

Dette er næsten 6 gange mere, end loven forlanger. Vejle Brand er derfor i dag blandt landets bedst konsoliderede forsikringsselskaber, hvilket kommer vores kunder til gode i form af lave præmier.

bubble