Andelsboligforeningen Beringsgaard

Andelsboligforeningen Beringsgaard i Horsens byder på hele 21 forskellige afdelinger - og råder dermed over hele 919 lejemål fordelt på 796 almene familieboliger, 88 ældreboliger, 22 ungdomsboliger og 13 erhvervslejemål...

Andelsboligforeningen "Beringsgaard" blev stiftet i 1942. I de første 20 år blev der bygget boliger og forretninger i området omkring Vitus Berings Plads, Emil Møllers Gade, Marius Holsts Gade og Kongensgade i Horsens. Efter en mindre pause blev boligerne mod Banegården (Konsul Jensens Gade 17) taget i brug i 1970.

I årene herefter byggede boligforeningen i Østbyen - først blev Beringsvænget opført i årene 1973 - 1975 og senere blev Nørrebakken opført i sidste halvdel af 1980'erne.

I 1990'erne blev der opført ældreboliger i Østbyen på Sundvej, og der blev atter opført boliger i Midtbyen, nemlig på Nørregade 52 og ældreboliger på Gl. Jernbanegade 5.

Fra år 2000 og frem til i dag har der været stor aktivitet omkring byggerier. Der er opført flere boliger på Gl. Jernbanegade 1 og 3, ligesom der i 2009 blev opført 26 boliger på det gamle Malteri på Houmannsgade samt Plejehjemmet på Lindehøj.

I 2012 blev der opført 45 ungdomsboliger på Houmannsgade/Nygade, og 31 boliger på Vestergade 7, et levende hus hvor der fokuseres på positiv social adfærd og energi. Solceller på taget forsyner alle fællesfaciliteter.

I 2013 opførte boligforeningen 36 boliger på Rørfabrikken II (Konsul Jensens Gade 2-8 og 12-16), og i 2018 blev Rørfabrikken III (Konsul Jensens Gade 10) opført, et 10 etageses højhus med 33 boliger.

Beringsgaarden har sideløbende med byggerier foretaget en del renoveringer af de eksisterende afdelinger gennem alle årene. Beringsgaarden er tillige engageret i det boligsociale arbejde i Horsens sammen med de øvrige boligforeninger i byen og Horsens Kommune.

I forbindelse med den administrative sammenlægning med Horsens Andelsboligforening af 1954 blev Bolig Horsens stiftet, som i dag står for alle medlemmer i Beringsgaarden og Horsens Andelsboligforening af 1954. Dit medlemsnummer er derfor blevet ændret. 

Se mere information her!

 


Følg med på Facebook

bubble