Rosendal Murer & Entreprenør skaber et godt fundament

Murerfirmaet er startet af Gustav Rosendal i 1959 i Horsens. Dengang havde Gustav kontor i stuen og materiel stod i baghaven. 

I dag har firmaet ansat ca. 20 medarbejdere og har 12 biler til rådighed udover diverse maskiner og traktorer.

Firmaet udfører alle opgaver inden for murerfaget.

En ordning du aldrig bør få brug for

Når du som forbruger vælger vores firma til at udføre et stykke håndværksarbejde i dit hjem, har du samtidig sikret dig, at arbejdet er omfattet af BYG GARANTIORDNING, idet alle virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri, også er med i BYG GARANTIORDNING.

Vi er medlem af Dansk Byggeri. Du kan forvisse dig herom ved at rette henvendelse til Dansk Byggeri på
7216 0000, hvor du også er velkommen til at stille spørgsmål eller rekviere vedtægter. Du kan også slå os op på www.byggaranti.dk

Det er Dansk Byggeri, der står bag

Dansk Byggeri er en landsdækkende arbejdsgiver-forening med ca. 5.800 medlemmer. En af Dansk Byggeris vigtigste opgaver er at fastholde en god håndværksmæssig standard blandt medlemskredsen, så bygherrer trygt og sikkert kan overlade håndværksopgaver til Dansk byggeris medlemmer.

BYG GARANTIORDNING er en ekstra sikkerhed for dig som kunde

bubble