24. oktober 2021

DIT LIV - DIT VALG
5 BUD FRA KARINA AAMANN 

BEST OF Horsens giver upolitisk alle kandidaterne til kommunevalget den 16. november 2021 muligheden for at dele 5 bud, som de går til valg på. Her præsenterer BEST OF Horsens Karina Aamann fra Venstre.

Tak til Karina Aamann fra Venstre for at modtage og dele disse 5 budskaber:  

  • Fokus på den mentale sundhed. Stress, angst og depression fylder ALT for meget. Tidlige indsatser og tværfaglig koordinering, så der sikres sammenhæng mellem de kommunale og regionale tilbud. Så færrest muligt ender i behandlingspsykiatrien.

  • Sikre det GODE liv for ældre. Sikre, at der er rammer og kompetent personale på hospitalerne og i kommunen til at varetage den gode og vædige pleje af borgerne.

  • Fokus på det GODE arbejdsliv i Balance. Fx muligheden for hjemme arbejdsdage eller en 4 dages arbejdsuge. Fokus på de nære pasningstilbud, da ikke alle børn trives i en stor institution. Pasningsmoduler i daginstitutioner, så det passer til forældrenes hverdag.

  • Frihed til skolerne i en ny skolestruktur. Campus skal være et attraktivt og stimulerende uddannelsesmiljø, med et højt fagligt niveau, en kreativ og innovativ unge kultur, med et tæt samspil med erhvervslivet.

  • En GRØNNERE kommune. Flere vejtræer og VILDE vejgrøfter. En sund fjord med mindre udledning af spildevand. En PULJE til GRØNNE tiltag.

Den 16. november 2021. BEST OF Horsens vil gerne bringe kandidaternes 5 bud, for at gøre det lettere og mere overskueligt at sætte sit kryds. 

BEST OF Horsens opfordrer alle borgere i Horsens Kommune til at afgive sin stemme - det er memlig DIT VALG, hvem du gerne ser får indflydelse på Horsens og Horsens Kommunes fremtid. 

karina-aamann-_-best-of-horsens.jpg

Tilbage til oversigten

Følg med på Facebook

Læs også

bubble