4. november 2021

DIT LIV - DIT VALG
5 BUD FRA DENNIS LUND ROSENBERG ULRICH. 

BEST OF Horsens giver UPOLITISK alle kandidaterne til kommunevalget den 16. november 2021 muligheden for at dele 5 bud, som de går til valg på. Her præsenterer BEST OF Horsens Dennis Lund Rosenberg Ulrich fra Dansk Folkeparti.

Om Dennis Lund Rosenberg Ulrich:
Jeg er i dag næstformand i Dansk Folkeparti, Horsens. Jeg har boet i Horsens kommune størstedelen af mit liv, sammen med min familie. 

Jeg har gennem de sidste mange år været involveret i udviklingen i de små lokalsamfund, bl.a. som repr. i landsbyrådet, bestyrelsesmedlem af Børnebondegården i Serridslev m.m. Jeg mener det er vigtig vi gør de små samfund, til en medspiller i udviklingen af Horsens kommune, så der for alle, er valget om at bo med Havnefront og gågade, eller nærheden i det lille lokalsamfund på landet.

Samtidig mener jeg også man skal øge muligheden for alternative boligmuligheder i Horsens by, for dem som gerne vil bo centralt, uden det behøver være med de store armbevægelser.  

Lige dele landliv og havnefront.
Der skal i Horsens kommune være lige fokus på etablering af nærmiljø, legeområder, fællesarealer osv. i de mindre lokalsamfund, samt pasningen af disse, som der skal være plads til Havnefront og gågademiljø i Horsens centrum, hvor der sørges for renhold og service dagligt. De små samfund nedprioriteres ofte så man som borger må se langt efter, pæne og anvendelige områder for børneleg og fællesaktiviteter.   

Landsby afgrænsning.
I dag er Landsbyerne i Horsens kommune afgrænset uden mulighed for vækst. Det er ikke rimeligt, at det kun er i Horsens by der tænkes i udvikling af boligkvarterer. Fjern afgrænsningerne om de mindre landsbysamfund og giv tilladelse til mindre udstykninger til bolig, eller mindre erhverv, så der kan komme mere liv i oplandet, i Horsens kommune. 

Miljørigtig energi.
Horsens Kommune har mange større erhvervsbyggerier og mange boligblokke, hvilket betyder mange kvm. tag. Disse kunne med fordel bruges til solpaneler, så man laver en lokal og miljørigtig energikilde, både til den enkelte ejendom, men ligeledes til eks. vis ladestandere til elbiler på p-arealer. Dette vil gøre at man ikke skaber et behov for store solcelleparker i naturen, som mildest talt ikke pynter. Indtænk grønne og lokalt placerede energiformer i Kommune og lokalplaner, vi har brug for det allerede nu.

Bymiljø-også i oplandet
Flere byer ønsker at udvikle byens centrum, ved brug af bla. puljemidler fra Horsens Kommune, men har for mange begrænsninger fra Kommunen side. I byer som Gedved, Hovedgård, Lund, Østbirk, Søvind osv. som er store nok til at have skole, købmand m.m. følger selve udviklingen af byens, skoler, institutioner, handelsmiljø osv. ikke med befolkningstilvæksten i forhold til nye udstykninger, som kommunen etablerer. Der mangler centermiljø, mulighed for mindre butikker osv. som kan gøre der trækkes yderlige borgere til byen, så udviklingen kan fortsætte. Skoler og daginstitutioner nedprioriteres i oplandet. Byerne Gedved, Hovedgård, Søvind osv. ville på sigt kunne fungere som bedre handelsbyer, skole og fritidsbyer osv. for oplandet af de mindre omkringliggende landsbyer. Det vil bare kræve man tænker lokal infrastruktur og offentlig transport ind i planen.

Når det så kommer til Landsbyerne, er det hamrende nødvendigt, at man fra politisk side ophæver den omkransning der i dag ligger bånd på enhver udvikling af et landsbysamfund, Horsens Kommune er nød til at støtte initiativ til mindre udstykninger til boliger og småindustri, da landsbyerne er nød til i et vist omfang også at vokse lidt, dem som kan, for at oplandet kan følge tilbuddene i de større centerbyer. Disse vil kræve borgerne fra landsbyerne er tilstrækkelige til at holde gang i udviklingen i centerbyerne.

På sigt vil det gavne både den pressede infrastruktur og Horsens midtby, at man har muligheden for at lade en Stadsarkitekt gøre Horsens by mere grøn og lækker uden der skal proppes så mange boliger ind for at kunne rumme tilvæksten af borgere og samtidig gavne oplandet i Horsens, at man kan handle, gå til sport osv. i sit nærområde, tættere på hjemmet, uden man nødvendigvis skal ind til Horsens by for det. Dem der bor i centrum får bedre bymiljø end i dag og oplandet løftes med ligeledes bedre tilbud end i dag. 

Infrastruktur og alternative boligformer i Horsens midtby.
Horsens er en presset by i forhold til trafikken. Man har ladet byen vokse, uden at indtænke borgenes daglige færdsel. Nu er der vedtaget en stadsarkitekt, hvilket vil hjælpe fremadrettet. Jeg tror en løsning på en del af problemet vil være at få lavet området omkring Bilkagrunden ensrettet, så man leder trafikken samme vej rundt, i princippet som en kæmpe rundkørsel. Derved undgås der trafikmylder i det ene kryds efter det andet.

Samtidig vil jeg foreslå man flytter genbrugspladsen på havnen ud af byen. Dette vil fjerne den daglige til og frakørsel med affald, både af byens borgere og de mange lastbiler til og fra pladsen. Ja noget af det skal ind på forbrændingen efterfølgende, men det skulle gerne blive mindre og mindre efterhånden som vi genbruger mere og mere og vi får mere grøn energi. 

Der kunne i stedet etableres et område som kunne give mulighed for dem som ønsker livet i et Tinyhouse, eller måske en havn der kan rumme husbåde, for dem som ønsker livet på sådan en. Dette vil give mangfoldighed i udbuddet af boligmuligheder hvor Horsens vil kunne være en by for alle, uanset hvordan du ønsker at livet skal leves.

BEST OF Horsens vil gerne bringe kandidaternes 5 bud, for at gøre det lettere og mere overskueligt at sætte sit kryds. 

BEST OF Horsens opfordrer alle borgere i Horsens Kommune til at afgive sin stemme - det er memlig DIT VALG, hvem du gerne ser får indflydelse på Horsens og Horsens Kommunes fremtid. 

dennis_lund_rosenberg_ulrich_best-of-horsens.jpg

Tilbage til oversigten

Følg med på Facebook

Læs også

bubble