Horsens Fjord

En fjord med meget aktivitet og mange muligheder.

I Horsens har vi et karakteristisk fjordlandskab, med øerne Vorsø, Alrø og Hjarnø.

Vandet udfor pladsen er badevenligt og i sommerperioden er der en del vandglade badegæster. Husodde Strand er en offentlig strand i Stensballe der til og med har blåt flag.


Lystfiskeri i Horsens fjord

Går man lidt til venstre/øst for pladsen er der stort set ingen der bader og vil man ud med fluestangen er der flere kilometer fiskevand i østlig retning der egner sig netop til fluefiskeriet.

På strækningen finder man muslingebanker, blæretang og ålegræs samt diverse andre tangplanter der huser store mængder krebsdyr såsom rejer og tanglopper m.fl.. Tilsammen udgør disse plantevækster og dyr ideelle forhold og foretrukne fødeemner for havørreden.

Lige foran pladsen kan man tidlig morgen være heldig at få badebroen og området omkring for sig selv. Vandet er lidt dybere på stykket og i sommerperioden kan man både fange, havørred, hornfisk og makrel derfra.

Havørrederne i den godt 20 km lange Horsens Fjord kommer fra dels udsætninger direkte i saltvand, dels fjordens to væsentligste tilløb: Bygholm Å, der løber gennem den nu så berømte Bygholm Sø og udmunder i Horsens Havn. Og så Hansted Å, der kommer til nordfra og udmunder længere ude - mod Vorsø. Du kan naturligvis ordne dine friskfangede fisk på vores fiskerense plads ved servicebygningen.

Horsens Fjord byder på et sandt virvar af næs, pynter og odder. Det giver et malerisk landskab med mange gode fiskemuligheder for den, der ikke er bange for at gå lidt og selv udforske kilometerlange kyststrækninger. Som man så til gengæld kan være helt alene om.

bubble