Dynamisk revision hos Roesgaard & Partners i Horsens.

Roesgaard & Partners er et dynamisk revisionsfirma. Vi lægger vægt på effektivitet, nærhed og opdateret viden. Vi er godt rustet til at følge med markedets krav og udvikler løbende vores forretningsområder til at kunne møde vores kunders behov. Vores fornemste opgave er at yde den rådgivning og service, der dækker dine behov, og vi arbejder aktivt på at være tæt på vores kunder – både i tanke og handling.

Roesgaard & Partners er med sine mere end 85 medarbejdere, heraf 8 statsautoriserede revisorer byens hurtigst vækstende revisionsfirma.

Hvem er vi?

Vores overordnede mission er at skabe et revisions- og rådgivningsfirma for små som store virksomheder, hvor vi hele tiden bestræber os på at være et skridt foran. Vi arbejder aktivt på at være en rådgiver, som altid er tæt på vores kunder både i tanke og handling, og vi har som målsætning at være den proaktive rådgiver, der assisterer og hjælper i dagligdagen.

Vi tager hånd om din økonomi, så du får et professionelt grundlag at træffe dine beslutninger på og samtidig en mulighed for at udnytte dine ressourcer bedst muligt. Vores firma besidder en rutine og erfaring på alle væsentlige områder, og vi tilbyder hver gang det stærkeste team til netop din virksomhed og dine behov. Med vores skatteafdeling kan vi desuden tilbyde specialiseret rådgivning inden for skatte- og afgiftsområder, herunder generationsskifte og omstrukturering.

Roesgaard & Partners er et dynamisk revisionsfirma, som konstant er under udvikling og uddannelse. Hovedparten af vores kunder er inden for segmentet små og mellemstore virksomheder, hvor vi branchemæssigt dækker bredt. Vi betjener i dag mere end 2.300 selskaber, hvoraf en voksende andel udgøres af nationale og internationale koncerner. Hertil kommer en række personligt ejede virksomheder, fonde og foreninger hertil.

Flere kvalificerede og motiverede medarbejdere

Hos Roesgaard & Partners forventer vi en del af hinanden, herunder stort engagement, vilje til konstant forandring og stort medansvar for at tilføre og ikke mindst udnytte den viden, vi har i organisationen. Vi ønsker at være en lærende organisation, hvor alle medarbejdere er villige til at dele viden med hinanden.

Vi har en travl hverdag, men arbejder aktivt på at begrænse overarbejde til et minimum for vores medarbejdere. Det giver tilfredse medarbejdere.

Vi har mange spændende opgaver på mange niveauer og støtter aktivt medarbejderne i uddannelse og faglig udvikling.

Vi skal tiltrække flere kvalificerede og motiverede medarbejdere for at kunne give kunderne den bedste rådgivning og dermed fortsætte den spændende udvikling, vi er inde i.

bubblemedia