16. februar 2018

UGE 7 - Glarmester Kvist & Søn

Glarmester Kvist & Søn - Galleri og Interiør

Glarmester Kvist - og Svend Kvist overtog et mindre glarmesterfirma som dengang lå i Allegade i 1956, da indehaveren rejste til USA.

Svend Kvist kørte i samarbejde med sin kone selv glarmesteriet i Allegade indtil chancen bød sig til at flytte til nye og bedre forhold på adressen Svanesgade 4.

Her kom sønnen Lars Kvist og hans kone Jonna ind i billedet, og det medbragte nye tider og nye idéer. Svend og Lars Kvist kørte med fuld fart videre med alt glarmesterarbejde.

Læs mere om ugens virksomhed her

 

Tilbage til oversigten

Følg med på Facebook

Læs også

bubblemedia